Workers' Liberty 3/22: Max Shachtman on Isaac Deutscher's "Trotsky"